Mieszkanie bez wkładu własnego

Program Mieszkanie bez wkładu własnego finalnie ruszył z końcem Maja. Osoby, które do tej pory nie uzbierały wystarczająco oszczędności  będą mogły skorzystać z kredytu hipotecznego bez wkładu własnego nawet na 100% ceny zakupu.  Specjalnej Gwarancji udziela Bank Gospodarstwa Krajowego, który zapewnia gwarancje do 20% wkładu własnego lub max do 100 000,00 zł.

W praktyce oznacza to, że kredytobiorca od Państwa nie dostaje żadnych pieniędzy

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy podczas spłaty kredytu powiększy się rodzina o drugie dziecko lub kolejne. W tej sytuacji bank umorzy część kredytu w następującej wysokości:

  • 20 000,00 zł – jeśli rodzina powiększy się o drugie dziecko
  • 60 000,00 zł – jeśli rodzina powiększy się o trzecie  lub kolejne dziecko

DLA KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM:

Program Mieszkanie bez wkładu własnego dostępny jest dla singli, par, małżeństw bez dzieci oraz osób posiadających potomstwo. Gwarancje kredytowe na wkład własny do kredytu mieszkaniowego są udzielane osobom :

  • Bezdzietnym i posiadającym 1 dziecko- warunek, brak możliwości posiadania nieruchomości mieszkalnej
  • Posiadających co najmniej 2 dzieci – wyjątek, możliwość posiadania  jednej nieruchomości, jednak nie może być ona większa niż 50mk2. Gdy dzieci jest troje, to limit wynosi 75 m2, a gdy czworo to 90 m2. W przypadku, gdy dzieci jest pięcioro lub więcej, to nie obowiązuje limit powierzchni

LIMITY CENY z mk 2

Kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego można zaciągnąć  wyłącznie na zakup nieruchomości, które spełniają określone limity cenowe.  W przypadku mieszkań zostały one określone przez określone współczynniki.

  • Rynek Pierwotny współczynnik 1,2
  • Rynek wtórny – współczynnik 1,3

Powyższe współczynniki mają być podwyższone, tak aby były dostosowane do realiów rynkowych. Dla lokali kupowanych na rynku pierwotnym do 1,4, a dla mieszkań z rynku wtórnego do 1,3.

W przypadku Warszawy  i okolic będą to następujące ceny:

rynek wtórnyrynek pierwotny
m. Warszawa9 242,41 zł10 012,61 zł
gminy sąsiadujące z m. st. Warszawa6 916,52 zł7 492,90 zł

Jak wypłacane są pieniądze w ramach programu  ,, MIESZKANIE BEZ WKŁADU WŁASNEGO’’

W przypadku programu, Państwo nie wypłaca żadnych środków pieniężnych, jedynie udziela gwarancji na brakujący wkład własny. Oznacza to, że pomimo gwarancji musimy mieć zdolność kredytową na cały kredyt pomimo zabezpieczenia brakującego wkładu własnego.

W przypadku powiększenia się rodziny, program przewidział dodatkową wypłatę, którą otrzymamy po złożeniu odpowiednich dokumentów w banku. Na podstawie zlecenia złożonego w banku, BGK zrobi przelew i nadpłaci kwotę kredytu hipotecznego. Co będzie skutkowało zmniejszeniem wysokości kredytu oraz raty do spłaty.

Jak skorzystać z programu

Program Mieszkania bez wkładu własnego jest dostępny od 27 Maja. Jednak na chwilę obecną tylko PEKAO SA podpisało umowę z BGK. Prawdopodobnie do września br. wszystkie banki przystąpią do programu MBWW i będą miały ofertę kredytu hipotecznego z gwarancją. Całą procedurę udzielenia kredytu ze wsparciem BGK przeprowadzisz z Ekspertem Kredytowym.

5/5 - (29 votes)