Jak wpisać hipotekę banku do KW

Wpisanie hipoteki banku do KW nowo zakupionego  mieszkania to jeden z warunków, które musimy spełnić po podpisaniu umowy kredytowej w banku.  Kto? I gdzie można to zrobić? Za ile i jak długo będzie to trwało ? to najczęstsze pytania, które pojawiają się po wyjściu z banku.

Kto może złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej?

W wielu przypadkach wpis dokonywany jest przez notariuszy w dniu podpisania aktu własności, możemy to jednak zrobić osobiście, składając wniosek na specjalnym formularzu KW-WPIS dostępnym  w siedzibie sądu. Można go również pobrać i wydrukować we własnym zakresie z…

WAŻNE: Warto przygotować dwa identyczne egzemplarze, jeden, który zostawimy w sądzie drugi z pieczątką sądu dla siebie, gdyż może być to warunek do uruchomienia kredytu.

Gdzie możemy złożyć wniosek

Wniosek o wpis lub wykreślenie z KW  składamy do biura podawczego wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego odpowiedniego dla naszej dzielnicy lub miasta. WAŻNE: nie w każdym sądzie rejonowym zrobimy wpis do KW

W każdym biurze podawczym, dostępne są wzory poprawnie uzupełnionych wniosków wraz z komentarzem. Zanim złożymy poprawnie wypełniony formularz należy dokonać opłaty sądowej. Opłata jest stała i wynosi 200,00 zł.

Lista dokumentów

Oprócz wniosku musimy dostarczyć dokument na jakiej podstawie zostanie dokonany wpis np.

  • Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki kaucyjnej na rzecz banku
  • Zaświadczenie o udzieleniu kredytu

Czas wpisu do Hipoteki w dużej mierze uzależniony jest ilości złożonych wniosków. Taką informacje możemy uzyskać bezpośrednio w biurze podawczym. O dokonaniu wpisu przez sąd zostaniemy poinformowani listowni. WAŻNE: wraz z otrzymanym zawiadomieniem musimy zgłosić się do banku. W każdej umowie jest na to określony czas, który wynosi około 3msc od momentu otrzymania informacji.

Oceń artykuł